Projekt Socialna aktivacija

Projekt Socialna aktivacija je zraven Zaposlitvenega centra naš velik ponos!

To je projekt, sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Čemu je namenjen?

Namenjen je reševanju stiske dolgotrajno brezposlenih oseb, ki se v ta program vključujejo 11 mesecev. V našem podjetju udeležencem krepimo socialne veščine (komunikacija, javno nastopanje, obvladovanje stresa,…) in uporabne-funkcionalne veščine (računalniška znanja, pisanje prošenj, treniramo zaposlitvene intervjuje oz. razgovore). Z dobro mrežo zunanjih izvajalcev pa naši udeleženci poskusijo delovne aktivnosti v realnem delovnem okolju in če se tam dobro počutijo, je možnost zaposlitve zelo velika.

Trenutno je bilo pod okriljem našega podjetja v projekt vključenih 120 dolgotrajno brezposelnih oseb.

To je projekt, kjer je upoštevan celostni pristop do posameznika, s ciljem, da se ponovno vrne na trg delovne sile. V celostnem pristopu kvalitetno sodelujemo s koordinatorji programa, Centri za socialno delo in Zavodom za zaposlovanje.

Do sedaj nam je uspelo do zaposlitve pomagati že skoraj polovici udeležencev, kar je izjemen rezultat.