IZOBRAŽEVANJA – JP ASI 2019

Age Management ali upravljanje s starejšimi zaposlenimi

Age Management razvijamo skupaj z znanji Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. Smo izvajalski partner v projektu ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki ga usmerjamo in fokusiramo na upravljanje starejših zaposlenih.

Za vas pripravimo vse potrebno od prijave na razpis, do administracije, vse do oblikovanja strategije in izvedbe programov za upravljanje starejših zaposlenih:

SKLOP A – Strategija za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

SKLOP B1 – Načrt osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih
SKLOP B2 – Motivacijski programi za starejše zaposlene

Izvajamo različna predavanja in delavnice na temo motiviranje in višanja kompetenc starejših zaposlenih. Delavnice in ostale vsebine so namenjene vodstvenemu kadru, managerjem, direktorjem enot, kadrovskim managerjem, kadrovikom, zaposlenim in ostalim zainteresiranim.

Prav tako naj vas ne ustavi, če sredstev iz projekta niste prejeli, za vas bomo prav tako pripravili ponudbo in z veseljem sodelovali z vami.

NAŠE REFERENCE
V okviru JP ASI 2017 smo pripravili prijavo, vodili administracijo, oblikovali strategije za učinkovito staranje starejših zaposlenih ter uspešno izvedli delavnice za več podjetij, ki so bila uspešna na javnem razpisu.